Piraadi partei

Rick Falkvinge (Rootsi piraadipartei esimees) ja Christian Engström on pannud kahepeale kokku põhimõtted autoriõiguste reformist. Juhul kui lugejal tekib soov oma ihusilmaga tõdeda, kas kõik see, millest järgnevalt juttu tuleb on tõesti raamatu kaante vahelt võetud siis Falkvinge kodulehelt on raamat lugemiseks saada[1]. Käesolevas postituses annan enda poolse arvamuse valikuliselt mõnest põhipunktist.

Moral Rights Unchanged elik moraalsed õigused jäävad muutumatuks. Olen selle punktiga igati päri. Kui ikka keegi on kirjutanud kena laulu siis ta selle laulu autor on. Jääb küll arusaamatuks, milleks reformi tuua punkt mis ei muudaks praegust seisu.

Free Non-Commercial Sharing ehk siis vaba isiklik jagamine. Kui jagaja mitte mingisugust tulu ei saa jagamisest siis ei saa ju ka keegi kahju. Võiks ju vastu vaielda, et siis jääb näiteks üks album vähem ostmata ja artistil raha saamata. Kui paljud meist ostavad põrsast kotis? Plaat soetatakse enamasti ikka siis kui teatakse, et tegu on muusikaga mis väga meeldib. Võiks oletada, et vaba mitte ärilistel eesmärkidel jagamine aitab väiksema reklaami eelarvega autoritel laiemalt oma loomingut levitada. Lisaks tooks siinkohal välja Autoriõiguse seaduse § 18: “Ilma autori nõusolekuta ja tasu maksmata on lubatud teoste ajutine või juhuslik reprodutseerimine, mis toimub tehnilise protsessi lahutamatu ja olulise osana ning mille eesmärk on vahendada teose edastamist võrgus kolmandate isikute vahel või teha võimalikuks teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti seaduspärane kasutamine ning millel puudub iseseisev majanduslik eesmärk.” [2]. Ehk siis Eestis mitte ärilistel eesmärkidel koopiaid võib valmistada. Tuleb tõdeda, et oleme siin juba poolel teel kultuuri vabaks levikuks.

A Ban on DRM elik  keelata digitaalõiguste haldamine. DRM on akronüüm inglisekeelsetest sõnadest Digital Rights Management (digitaalsete õiguste haldus). Tegu on vahendite rühmaga, millega püütakse kontrollitakse ligipääsu autoriõigustega kaitstud teostele. DRM piirab vaba kasutamist autoriõigustega kaitstud objektil isegi kui kasutaja on soetanud omale kasutamise õigused. Näiteks enamusel Blue-Ray formaadis müüdavatel filmidel on DRM külge poogitud. Olen soetanud mitmeid filme sellises formaadis. Pildi kvaliteet on parem ja tihti on kaasas ka lisamaterjali mida DVD-ga pole, lisaks DRM-ile. Ühel õhtul kui internetiga oli probleeme tahtsin meelt lahutada filme vaadtes. Kuid selgus, et DRM vajab interneti ühendust, et kontrollida, kas see Blue-Ray ketas on ikka legaalne. Mul ei ole muud teha kui selles punktis liituda Piraadi partei leeriga ja nõuda vaba kultuuri teose tarbimist.

  1. http://falkvinge.net/wp-content/uploads/large/The%20Case%20For%20Copyright%20Reform%20(2012)%20Engstrom-Falkvinge.pdf vaadatud 11. märts 2021
  2. https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011005?leiaKehtiv vaadatud 12. märts 2021