Kuidas tunda ära professionaali.

Kuigi õigekeelsussõnaraamat nimetab professionaaliks isikut kes mingil alal kutseliselt töötab siis ma olen teisel arvamusel. Järgnevalt üritan selgitada, miks mingi ala professionaal ei ole koheselt isik, kes sellel alal töötab.

Professionaal on minu jaoks meister. Võiks öelda, et isegi Meister. Isik, kellel on töö tegemise eesmärgiks midagi muud ka peale aja rahav vastu vahetamise. Kuigi infotehnoloogias on töövahendid ja võtted pidevas muutumises suudab professionaal eristada lahendatava probleemi sisu probleemi lahendamise vahendite keerukusest. Fred Brooks kirjeldab oma artiklis “No silver bullet” kahte tüüpi keerukust [1]. Juhuslikku ja sisulist ehk essentsiaalset keerukust. Professionaalile ei paku väga muret juhuslik keerukus, kuna seda saab manuaali abil kergelt lahendada. Seevastu sisulise keerukuse lahendamisele kulutab professionaal oluliselt rohkem aega ja vaeva. Sest kui probleemist täielikult aru ei saa siis anomaalsed probleemid valmistatud töös on paratamatu nähe. Asja tuumani jõudmine nõuab aga pea alati mitmeid erinevaid isikuomadusi. Lisaks tehnilisele võimekusele peab professionaal olema võimeline näiteks uurima kliendi tegelikke vajadusi. Selline tegevus koosneb lisaks erinevate tehnoloogiate kiirest arusaamisest ka inimesest arusaamisest. Seega professionaal teeb kõik temast oleneva, et ta töö tulem oleks igati tarvilik. Ja mis puutub inimestest arusaamisesse siis sellest tulenevalt kvalifitseerub professionaaliks loomulikulkult viisakas, kannatlik, siiras, empaatiline, vastutulelik… See nimekiri on vist loendamatu. Ühesõnaga professionaal on Meister!

 

  1. http://worrydream.com/refs/Brooks-NoSilverBullet.pdf vaadatud 25. märts 2021